<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=131523677538574&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bebat vzw

Walstraat 5

B-3300 Tienen, België

info@bebat.be
Zo zorgt Bebat ervoor dat EV-batterijen veilig opgehaald worden

Door op 25/07/2019

In de voorbije zes jaar kreeg Bebat via dochterbedrijf Sortbat ruim 10.000 EV-batterijen over de vloer. Kanjers die tot 300 kilogram wegen. Hoe zorgt Bebat ervoor dat die accu’s veilig worden opgehaald en getransporteerd? We vroegen het aan Katrien Busselot, Logistics & Recycling manager bij Bebat. 

In de voorbije jaren kwam een stroom aan EV-batterijen op gang, toen de batterijen van de eerste generatie EV’s de geest begonnen te geven. Meestal zijn dat nikkel-metaalhydride en lithium-ion batterijen. Kanjers van formaat, want de batterij van een plug-in hybride weegt al snel 90 tot 150 kilo, die van een full electric wagen 300 kilo. Sommige zijn defect of beschadigd, andere end-of-life. Hun capaciteit volstaat dan niet meer om nog als tractiebatterij te dienen. 

EV batterij

Aftercare, met uiterste zorg 

Maar ‘dood dood’ zijn ze nog niet. Ze bevatten grondstoffen zoals kobalt, nikkel en lithium die kunnen worden gerecupereerd. Sommige batterijen kunnen worden hersteld om opnieuw op weg te gaan. Of om in andere toepassingen aan een tweede leven beginnen, bijvoorbeeld voor het opslaan van zonne-energie.  

Bij het einde van het eerste leven start het aftercare traject voor de EV-batterij. Die ‘care’ is niet toevallig gekozen, want het ophalen, transporteren en ontmantelen van EV-batterijen moet met uiterste zorg gebeuren, stelt Katrien Busselot, Logistics en Recycling manager bij Bebat. 

Is het altijd duidelijk over welke soort batterij het gaat?

Katrien Busselot: “De ophaler/transporteur moet weten over welke soort batterij het gaat. Wie zich van de batterij ontdoet, is meestal wel op de hoogte van de chemische samenstelling: nikkel-metaalhydride of lithium-ion voor EV’s. Deze laatste soort valt onder de Europese regelgeving van ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit is gebonden aan specifieke ADR-voorschriften over de manier waarop, de verpakking en via welke routes dit transport mag gebeuren.” 

Bijvoorbeeld: ADR schrijft voor “als verpakking een kist te gebruiken die voldoende niet-elektrisch geleidend isolatiemateriaal bevat.” Hiervoor gebruikt Bebat vermiculiet (een mineraal), maar er worden ook tests uitgevoerd met zand (relatief zwaar) en rotswol. De transporteur is mede-verantwoordelijk voor het naleven van de ADR-regelgeving. In ons land is dit regionale materie. Dit wordt dan ook gecontroleerd door inspecteurs van de regio.

 De EV-batterijen die van bij ons naar een erkend recyclagebedrijf vertrekken, worden beschouwd als gevaarlijk afval

 

Hoe is de batterij er precies aan toe?

De soort batterij is doorgaans vrij makkelijk te bepalen, de exacte toestand waarin ze verkeert, niet. Een battery pack bestaat uit cellen die samen zijn verpakt. Enkele defecte cellen kunnen ervoor zorgen dat de hele batterij niet meer naar behoren functioneert. Op het eerste gezicht is vaak niet meteen vast te stellen wat er precies schort. Toch is dat belangrijk om te weten. 

Katrien Busselot: “Voor we de batterij gaan ophalen, en zeker bij twijfel, sturen we een checklist aan wie zich van de batterij ontdoet. Want het is (bijvoorbeeld) belangrijk om te weten of de EV-batterij al dan niet beschadigd is, bijv. na een ongeval. Dit is bepalend voor het hele verdere proces. Beschadigde batterijen worden verder gesorteerd op basis van kritiek of niet kritiek. Of een batterij effectief beschadigd is, is soms niet makkelijk te bepalen. Indien nodig gaan onze experts ter plaatse voor een evaluatie.”

Aftercare service van A tot Z

Ook na de ontmanteling staat veiligheid bij het transport voorop. “De EV-batterijen die van bij ons naar een erkend recyclagebedrijf vertrekken, worden beschouwd als gevaarlijk afval. Ze moeten dus worden opgehaald door een geregistreerd, erkend IHM afvalophaler en getransporteerd door een erkend vervoerder van batterijen. Op dit vlak kunnen we de klant volledig ontzorgen: wij werken enkel samen met ‘veilige’ onderaannemers en bieden een aftercare service van A tot Z. Of enkel de deelservices die de klant wenst. Dat is altijd maatwerk.” 

Ben je professioneel betrokken bij EV-batterijen? Dan geven de veiligheids-, high voltage- en ADR-experts van Bebat graag antwoord op al je vragen over batterijen. Mailen kan naar emobility@bebat.be.

rapport e-mobility